ประกาศเปลี่ยนแปลงชื่อเว็บไซต์ของระบบ ppa ireport เป็น

https://ppa.egat.co.th/ireport/

หากพบปัญหาการเข้าใช้งานโปรดติดต่อ วศ.ยุรนันท์
Email: yuranan.j@egat.co.th Tel: 080-910-6525
80% Complete